Aanmelden waterwerk

 

Het is de bedoeling dat u iedere keer opnieuw dit formulier invult zodat de medewerkers weten hoeveel mensen en honden ze kunnen verwachten.

Wilt u a.u.b. € 5,- per aangemelde hond in een gesloten enveloppe doen en deze voorzien van de naam/ namen van de hond(en).