Karakter en gedrag

Het beschrijven van het karakter van een hond is een zeer, moeilijke taak. Toch willen wij een poging ondernemen. Ondanks zijn imposante verschijning kan men over het algemeen stellen, dat de landseer een aanhankelijke, trouwe en goedmoedige hond is. In tegenstelling tot de newfoundlander, die wat rustiger is, is de landseer wat ongeduriger en opstandiger. Hij eist van de baas wat meer aandacht dan de newfoundlander.

De landseer is nieuwsgierig van aard en toont een sterke wil tot werken. Het werken komt wellicht nog voort uit de geschiedenis, waarin zij werden gebuikt om te helpen bij de visserij. Hieruit kan ook hun aangeboren voorliefde voor water worden verklaard. Zwemmen is voor de landseer een peulenschil. Soms is de drang om te water te gaan zo sterk, dat hij instinctief het water zal opzoeken. Door zijn dikke vacht kan hij deze bezigheid ook nog uitoefenen, als voor ons mensen alleen de gedachte eraan al koude rillingen opwekt. Geef hem na zijn bad echter wel de mogelijkheid zich voldoende droog te lopen en laat hem niet gaan liggen waar het tocht.

Zoals gezegd is de landseer een aanhankelijke en trouwe hond. Deze aanhankelijkheid en trouw zal hij vooral tegenover zijn baas tonen. De landseer respecteert iedere huisgenoot en bezoeker, maar kent slechts één baas. Aanhankelijkheid en trouw zijn ook erg belangrijke elementen voor de waakzaamheid. Nemen we daarenboven ook nog eens zijn robuuste bouw in de beschouwing mee, dan kunnen we concluderen, dat de landseers de ingrediënten voor waakzaamheid zeker meebrengen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat ze van nature over een grote waakzaamheid beschikken en huis en hof zo nodig met hun leven zullen verdedigen. Goedmoedigheid en aanhankelijkheid komen vooral ook tot uiting in het gedrag van de landseer tegenover kinderen. Kinderen hebben een bijzondere plaats in hun hart. "Laat hem met pasgeborenen kennismaken en hij zal "zijn" kind vol trots bewaken. Er doen verhalen de ronde, waarin de landseer vroeger zelfs als babysit werd ingeschakeld. Vooral tijdens koude nachten deed hij dan dienst als "levende kruik".

Voor andere honden zal de landseer nooit een gevaar zijn. Hij neemt voorzichtig en op vredelievende wijze contact op. Wordt hij zelf echter uitgedaagd of zelfs gegrepen, dan weet hij zich met zijn formaat en kracht natuurlijk wel te verdedigen. Tenslotte nog iets over de opvoeding. Hierin zal zijn meer dan

gemiddelde intelligentie duidelijk naar voren komen. Het zal dan opvallen, dat hij een snel opvattingsvermogen heeft. Echter zijn soms eigenzinnige gedrag vraagt van de opvoeding regelmaat en consequent doorzetten. Geeft men hem deze aandacht, dan is de basis voor een harmonieuze relatie tussen hond en mens gelegd.