Beste fokkers

 

Tijdens de bestuursvergadering van dd. 2-8- 2016 heeft het bestuur van de NLV besloten

dat een toekomstig nest aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

 

1.  Het nest moet aangemeld worden op de site en in het clubmagazine.

     Onder de knop fokken vind u de juiste formulieren.

2.  Dekmeldingen moeten binnen drie weken na de dekking, via de mail, gemeld worden  bij het secretariaat.

3.  Geboortemeldingen moeten binnen tien dagen na de geboorte, via de mail, gemeld worden bij het secretariaat.

4.  Bij de eerste dekmelding van de teef dienen alle gezondheids- en showuitslagen meegestuurd te worden.

5.  Bij iedere dekmelding van de teef dient de verklaring van het oogonderzoek meegestuurd te worden.

6.  Bij gebruik van de eerste dekking van een reu, ook van een buitenlandse reu, dienen alle gegevens m.b.t. gezondheidsuitslagen,       DNA profiel en showuitslagen meegestuurd te worden.

7.  Indien een buitenlandse reu wordt gebruikt dient deze in het bezit te zijn van

     het DNA profiel: ISAG 2006.

     (Indien nodig kunt u, voor de dekking plaatsvindt, een set voor afname DNA bestellen bij de Raad van Beheer)

 

Indien een nest niet voldoet aan het verenigingsfokreglement (VFR) word dek en geboortebericht niet op de website of in het clubmagazine geplaatst. Er word ook geen nestcontrole uitgevoerd.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de Nederlandse Landseer ECT Vereniging