Herfstwandeling 

Mijntje en Dave hebben op 02-11-2019 de herfstwandeling georganiseerd.

 

De Herpse Bossen die in de volksmond vaak Herperduin worden genoemd is ongeveer 400 hectaren groot en maakt deel uit van natuurgebied Maashorst . Het is een mooi natuurgebied met bos, heide, vennen, een zandverstuiving en grote grazers (Schotse Hooglanders en Exmoor pony's).

 

Een deel van natuurgebied Herperduin is losloopgebied. Dit bevindt zich tussen de Berghemseweg, Schaijkseweg, Sint Annastraat en de Vogelenzang en wordt met borden aangegeven. 

Waterwerk 2019

Mariella van Tilborg-Boerboom heeft heel veel mooie foto's gemaakt van het waterwerk. Hieronder kunt u er enkele van zien. 

Als u foto's wilt gebruiken/publiceren van u zelf en uw hond graag de naam van de fotograaf vermelden.

Waterwerk foto's algemeen

Waterwerk weekend 2019

Hondenplons

Clubmatch 2019

Carolien Berkers heeft heel veel mooie foto's gemaakt die u hieronder kunt zien. We hebben een ruime selectie gemaakt zodat u zelf kunt selecteren welke u voor u zelf wilt gebruiken.

Als u foto's wilt gebruiken/publiceren van u zelf en uw hond graag de naam van de fotograaf vermelden.

Voorjaarswandeling 2019

Michelle heeft de voorjaarswandeling op 31-03-2019 georganiseerd en ons meegenomen naar de Loonse en Drunense Duinen.

 

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen bestaat uit de Loonse en Drunense Duinen, De Brand en wat andere kleinere gebieden. Het is een gevarieerd natuurgebied van ruim 3.500 hectare groot. De levende stuifzanden in de Loonse en Drunense Duinen zijn nergens in Europa op zo’n grote schaal te vinden, maar het is ook een bebost gebied met veel naaldbomen. Een mooi contrast vormen de vochtige beken en moerassen ten zuiden van de duinen. In de omgeving liggen landgoederen met karakteristieke boerderijen. Het zal je dan ook niet verbazen dat dit één van de mooiste natuurgebieden is waar je in Brabant doorheen kunt wandelen. De gelukkige wandelaar spot er een scala aan flora en fauna. Amfibieën zoals boom- en heikikkers of de kamsalamander scharrelen rond in het nattere gedeelte. De dassen die in dit gebied zijn uitgezet groeien in aantal en vormen een gezonde populatie, maar ook andere jagers zoals de nachtzwaluw, of strandzandloopkevers leven tussen planten als zandzegge, rood betermos, buntgras of heidespurrie. 

Winterwandeling 2019

Charlot heeft ons meegenomen naar het mooie Someren op 10-2-2019

 

Wandeltocht door de Somerense Heide en de Lange Bleek. Het voorheen saaie bosgebied Somerense heide heeft in enkele jaren tijd een metamorfose ondergaan. Het bos was blokvormig van opzet, recht-toe-recht-aan. De bosaanleg en het beheer waren voornamelijk gericht op de houtproductie. Omdat dit niet meer nodig was, is besloten om het bos rondom het Keelven om te vormen tot een natuurlijker geheel. Het is nu een gevarieerd bos met veel afwisseling in boomsoort, leeftijd en structuur. Dood hout, natuurlijke verjonging, oud bos en mengingen zijn nu kenmerkend aan het gebied. Vooral het gebied rondom het Keelven is daardoor zeer aantrekkelijk geworden. De Lange Bleek is ooit een landgoed van de familie Elias geweest. Een interessant gebied met open heidegebieden en een mooi ven, genaamd Eliasven of Buntven.